Karlskrona Östra S-förening

Här hittar du info om vår styrelse som valdes i mars 2023.

 

Ordförande: Peter Nilsson

Vice Ordförande: Magnus Stockhaus

Kassör: Mats Nilsson

Sekreterare: John Veneke

Ledamöter: Magnus Stockhaus, Ilham Alnajjar och Ronny Svedklint

Ersättare: Dan Persson, Lesley Appelgren, Karin Blomé och Anna Johansson

Kontakta oss gärna via mail petnil143@gmail.com om du har frågor eller vill bli medlem.