Karlskrona Kvinnoklubb

Här hittar du info om vår styrelse som valdes i februari 2024.

 

Ordförande: Eva Öhman

Vice ordförande: Camilla Persson

Kassör: Birgitta Möller

Sekreterare:

Ledamöter:Ann-Marie Kimenius, Sandra Bizzozero, Eva-Lotta Altvall, Elina Gustafsson

Ersättare: Yvonne Nilsson

Revisorer: Ingrid Augustinsson Swennergren, Inger Persson

Revisorsersättare: Eva-Britt Dahlström

Kontakta oss gärna via mail eller mobil om du har frågor eller vill bli medlem