En bättre och mer trygg välfärd i hela landet

Exempelbild

Vi socialdemokrater har prioriterat fler anställda i välfärden framför skattesänkningar. I dag har 300 000 fler ett jobb att gå till, varav 100 000 arbetar i välfärden. Den styrkan vill vi använda till att bygga ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. Vi vill fortsätta utbilda och anställa fler undersköterskor, sjuksköterskor och läkare, så vårdköerna kan kortas. Och fler lärare, så att eleverna lär sig mer.

Vår gemensamma välfärdsmodell är en del av det som gör Sverige fantastiskt. Genom att ställa krav på varandra och hjälpas åt så utvecklar vi vår gemensamma samhällsmodell. När välfärden fungerar och omfattar alla vågar vi mer; byta jobb, starta företag, bilda familj och skaffa barn, flytta eller börja studera. Det tjänar vi alla på.

När välfärden omfattar alla kan den enskilda människans frihet kan växa. Då kan alla få chansen att förverkliga sina livsdrömmar. Detta är grunden för socialdemokratisk politik. Därför prioriterar vi investeringar i det gemensamma i utbildning, välfärd, infrastruktur och bostäder framför fler skattesänkningar. En ansvarsfull ekonomisk politik är garanten för den svenska välfärden. Med fler jobb får vi råd med en välfärd att vara stolta över.

I en trygg välfärd måste det också finnas en lösning för att den som slitit ut sig och inte orkar hela vägen till pension ska få ekonomisk trygghet. Särskilt när pensionsåldern ska höjas under de kommande åren. För att få livet att gå ihop tvingas den som är utsliten att ta ut sin ålderspension tidigare än tänkt vilket leder till att pensionen sänks livet ut. Vi har därför infört infört en trygghetspension. Den ska ge ekonomisk trygghet för dem som slitit ut sig i arbetslivet och inte orkar jobba hela vägen fram till pension.

Publicerad