NYHET

SD OCH HÖGERN VILL INTE UTREDA VÅRA FRÅGOR OM VATTENBORGEN!

Under kommunstyrelsens sammanträde idag hanterades frågan om den omtalade Vattenborgen. Vi i oppositionen är fortfarande kritiska till att man inte vill se en extern oberoende granskning av hela affären. Jag kan inte minnas när jag sist fick såhär mycket synpunkter och åsikter från kommuninvånarna i något ärende. Det här är utan tvekan ett förslag som har väckt starka känslor bland invånarna i vår kommun.

Exempelbild

Vi ville att ärendet skulle återremitteras, dvs skickas tillbaka, eftersom vi fortfarande saknar svar på många av våra frågor och funderingar. Detta röstade SD och högern nej till.

Vi ville att en oberoende granskning bland annat skulle säkerställa att jäv inte föreligger i hanteringen av ärendet, vi vill också veta vad hela kostanden blir för affären eftersom det i efterhand har framkommit att det finns ett stort behov av renoveringar och underhåll på fastigheten. Vi tycker också att det vore på sin plats att genomföra ytterligare en värdering av fastigheten, inte minst med tanke på att ärendet är känsligt och därför kräver en extra stor öppenhet och transparens. Tyvärr kan vi konstatera att hela karusellen kring Vattenborgen har präglats av tystnad, icke diarieförda handlingar och noll intresse för att stanna upp och andas. Det här köpet ska tydligen genomföras nu direkt – till vilket pris som helst.

Vi vill mer än gärna se att viktiga satsningarna på kulturen blir av och vi vill gärna att dessa satsningar görs på och kring just stortorget. Men den här soppan har tyvärr omöjliggjort att debatten kan handla om just detta. Det beklagar jag. Om Karlskrona ska kunna växa och utvecklas så krävs investeringar för ett rikt kulturliv i vår kommun.
(Bild på våra förslag i sin helhet hittar du nedan.)

Följ gärna vårt oppositionsråd Sandra:

Återremissyrkande
Initiativärende